Chính trị
Hậu Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba ở cấp tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (14/04/2016) ] - [ Số lần xem: 4761 ]

Sáng ngày 12/3/2016, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị hiệp thương lần 3 do UBMTTQVN tỉnh tổ chức. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên UBMTTQ và các địa phương, đơn vị có liên quan.


13.4.16 a VPTU.bmp

Hội nghị thông qua nội dung và phương pháp chọn những người đạt tiêu chuẩn

đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh


Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh đã lên danh sách và tiểu sử tóm tắt 11 ứng cử viên (bao gồm 02 đại biểu Trung ương) được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 90 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đến nay tỉnh đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13.4.16 b VPTU.bmp

Hội nghị biểu quyết những nguời đạt tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và HĐND, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh; Hội nghị đã biểu quyết lựa chọn để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả như sau: thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 8 người và 2 hồ sơ đại biểu từ Trung ương, để bầu lấy 06 đại biểu; danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 81 người, để bầu lấy 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh. Hội nghị đã thông qua biên bản hội nghị hiệp thương lần ba và kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Văn DinhCác ý kiến của bạn đọc