Chính trị
Tỉnh ủy tổ chức chào cờ tháng 10 năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (02/10/2019) ] - [ Số lần xem: 3914 ]

Sáng ngày 30/9/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi chào cờ tháng 10 tại Khu hành chính Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy.


Tại đây đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin một số kết quả nổi bật trong tháng 9, như: Trước tình hình nước lũ dâng cao, các địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp ứng phó theo kế hoạch đề ra, nhất là chủ động kiểm tra và gia cố các đê bao, cống đập để bảo vệ tốt vườn cây ăn trái, mía, hoa màu và lúa thu đông. Lãnh đạo của tỉnh đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc hướng tới phát triển hệ sinh thái nông nghiệp - công nghiệp công nghệ cao tại Hậu Giang. Tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ đạo việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 diễn ra đúng kế hoạch. Thực hiện hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; các cấp ủy thực hiện tốt việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

1.10e.png

Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà biểu dương 
cán bộ, công chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tháng 9

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác trong tháng 10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị từng cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tham mưu Kế hoạch chỉ đạo tích cực đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu triển khai Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ nội dung tiếp và làm việc với Đoàn của Trung ương; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị. 
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc