Chính trị
Thanh tra tỉnh tổ chức bồi dưỡng công tác phòng, chống tham nhũng, giám sát và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (03/10/2019) ] - [ Số lần xem: 658 ]

Thực hiện Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sáng ngày 03/10/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác phòng, chống tham nhũng, giám sát và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019.


Dự khai mạc có đồng chí Lưu Ngọc Đông, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; cùng với hơn 70 đồng chí đại diện thanh tra viên, công chức thanh tra các sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổng hợp các cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội; Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và thanh tra viên, công chức thanh tra cấp huyện.

3.10d.jpg
Đ/c Lưu Ngọc Đông, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Thời gian bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 03-04/10/2019 các học viên sẽ được bồi dưỡng các nội dung cụ thể sau: (1) Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; (2) Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo bộ chỉ số; (3) Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; (4) Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 về hoạt động giám sát của đoàn thanh tra; (5) Đề cương Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

Nhằm mục đích giúp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra của các ngành, các cấp nắm vững các nội dung, kiến thức về thanh tra, giám sát và thực hiện các kết luận sau thanh tra; đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót những vấn đề trên và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra năm 2018, các văn bản có liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.                                                                  
PL SƠNCác ý kiến của bạn đọc