Chính trị
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (05/11/2019) ] - [ Số lần xem: 923 ]

Sáng ngày 01/11/2019, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và đồng chủ trì Hội nghị.


4.11.png
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” (gọi tắt là Chỉ thị số 37); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (gọi tắt là Chỉ thị số 39) và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 với sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của Hội và toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Ðại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí năm 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang đã có những đổi mới trong phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện của tỉnh và Hội Nhà báo Trung ương; bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể hóa các nhiệm vụ phải làm như: tổ chức các giải báo chí tỉnh, phối hợp với các ngành tổ chức họp mặt xuân nhân dịp đầu năm mới, tổ chức Hội Báo xuân và tham gia hội báo toàn quốc hàng năm,… Qua đó, đã đạt nhiều thành tích: trong đó hàng chục tác phẩm tiêu biểu của các nhà báo đoạt giải nhất, nhì, ba,.. và các tác phẩm đoạt huy chương vàng, bạc, đồng, bằng khen của các cuộc liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc.

Việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy thực hiện tốt, tạo nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cấp ủy luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là nắm chắc và quản lý chặt về chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm đã rà soát 12.765 hồ sơ, lý lịch cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Việc xem xét, giải quyết cho cán bộ đảng viên đi nước ngoài được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước được xem trọng, nhất là giữ gìn bí mật, quản lý thông tin, tài liệu có liên quan vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ. 

4.11b.png
Đ/c Lữ Văn Hùng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 và Chỉ thị số 39 vẫn còn những hạn chế nhất định; phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Hội nhà báo tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới; xây dựng kế hoạch chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kinh phí nhằm tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành công tốt đẹp; triển khai thực hiện đề án về Giải báo chí quốc gia, thu hút đông đảo những người làm báo trong tỉnh tham gia nhằm phát hiện, cổ vũ những tài năng báo chí, động viên ý thức lao động sáng tạo của những người làm báo Việt Nam. Tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho các hội viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 39, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, nhất là nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi học tập, công tác ở nước ngoài; nắm bắt, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các trường hợp được xem xét kết nạp đảng, cán bộ, đảng viên dự kiến bố trí vào cấp ủy, đề bạt, bổ nhiệm, tại cơ quan, bộ phận trọng yếu, cơ mật,…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai một số nội dung quan trọng của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Phát biểu về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng hoàn thành trước tháng 12/2019). Riêng các Đảng bộ được chọn làm điểm chỉ đạo, phải khẩn trương hơn và hoàn thành trong tháng 11/2019.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc