Chính trị
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (18/11/2019) ] - [ Số lần xem: 995 ]

Sáng ngày 14/11/2019, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng làm trưởng Đoàn công tác và đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và một số đơn vị, địa phương thuộc tỉnh về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hậu Giang.


15.11.2019.png
Đ/c Võ Văn Dũng - Trưởng Đoàn công tác quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra, ý kiến phát biểu của các thành viên và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, trưởng Đoàn công tác chia sẻ những khó khăn của Hậu Giang và đánh giá cao tỉnh Hậu Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa nội dung các văn bản của Trung ương với nhiều cách làm hay, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra và sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm trong chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc tham nhũng, dư luận quan tâm, đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,… đồng thời, đồng chí trưởng Đoàn công tác đề nghị tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực triển khai các kiến nghị của Đoàn công tác và tiếp tục quán triệt sâu các chủ trương, quan điểm của Đảng trong cán bộ, nhất là các điểm mới được nêu trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

15.11.2019 b.png
Đ/c Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu các kiến nghị của Đoàn làm việc

Sau khi nghe phát biểu đánh giá của đồng chí trưởng Đoàn công tác, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu, ghi nhận những đóng góp, kiến nghị của Đoàn công tác và chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có hạn chế sớm khắc phục và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới,… Nhân dịp này, đồng chí cũng mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các Vụ Công tác phía Nam đối với tỉnh Hậu Giang trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
PL SơnCác ý kiến của bạn đọc