Chính trị
Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III (2019 - 2024)

[ Cập nhật vào ngày (26/11/2019) ] - [ Số lần xem: 760 ]

Ngày 21/11/2019, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III được chính thức tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Đại biểu Trung ương có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và đại diện Vụ Địa phương III - Ủy ban dân tộc; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long; đại biểu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh các sở, ban, ngành tỉnh. Đại hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2019 với hơn 248 đại biểu đại diện cho trên 33.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành tỉnh.


Nhằm tiếp tục khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai, sát cánh trong quá trình dựng nước và giữ nước; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng để nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 05 năm qua (2014 - 2019) của tỉnh đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cùng giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nhà. Trên cơ sở đó tiếp tục đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo 2019 - 2024 và lựa chọn, cử đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

22.11.2019 a.png
Quang cảnh Đại hội

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em, đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta chiếm 14,6% dân số cả nước. Riêng tỉnh Hậu Giang có các dân tộc thiểu số: Khmer, Hoa, Chăm và một số ít dân tộc thiểu số khác, chiếm 4,37% dân số của tỉnh. Đồng bào các dân tộc thiểu số sống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, nhất là từ sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ II (năm 2014), công tác dân tộc, chính sách dân tộc được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực: nhiều chủ trương, chính sách đầu tư của nhà nước được triển khai thực hiện, nhiều nguồn lực được huy động để thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết đất ở, đất sản xuất, tạo việc làm và hỗ trợ các dịch vụ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống,… Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số là 31,38%, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống còn 18,83% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số, bình quân hàng năm giảm 4,18%.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; các ngày lễ, tết, lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành tạo điều kiện và hỗ trợ tổ chức trọng thể, chu đáo, gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Trong lĩnh vưc giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, hầu hết con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn xã, ấp đặc biệt khó khăn được đến trường và miễn, giảm học phí, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác để đảm bảo cho các em hòa nhập và học tập tốt. Các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm đầu tư, đủ sức chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh cho bà con; các chính sách an sinh xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi,… được triển khai thực hiện khá tốt; các chương trình cứu trợ, gây quỹ vì người nghèo, xây dựng nông thôn cho những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên triển khai thực hiện,... Công tác vận động, phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương được đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình, tích cực tham gia, qua các phong trào, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng,…

22.11.2019 d.png
Lãnh đạo tỉnh trao bức trướng cho Đại hội

Nhân Đại hội, lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc; ghi nhận và đánh giá cao những công sức đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà và mong muốn trong thời gian tới, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc; quan tâm chăm lo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đặt trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số duy trì, phát huy các hoạt động văn hóa, sinh hoạt lễ hội truyền thống của dân tộc mình; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát triển đời sống văn hóa tinh thần trong đồng bào các dân tộc thiểu số lành mạnh, văn minh.

Đại hội đã chọn 06 đại biểu (05 chính thức, 01 dự khuyết) để đại diện tỉnh Hậu Giang dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2020.
PL SơnCác ý kiến của bạn đọc