Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (29/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1001 ]

Ngày 28/11, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả một số hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019; một số nhiệm vụ trong năm 2020. Năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai học tập về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa được hơn 900 căn nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn, tổng trị giá 39,579 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 51.656 mô hình làm ăn kinh tế, 340 tổ hợp tác kinh tế, 176 hợp tác xã của các hội đoàn thể. MTTQ và các đoàn thể phối hợp với các ngành liên quan thực hiện 132 cuộc giám sát xã hội, 85 nội dung phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức bám sát vào các vấn đề xã hội và nhân dân đang quan tâm, đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

29.11a.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh
 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, đề nghị: MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, hội viên. Cần tăng cường vai trò của mình trong hỗ trợ đoàn viên, hội viên thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác quy hoạch nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới; vận động đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong tham gia các phong trào do địa phương phát động. 
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc