Chính trị
Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (17/12/2019) ] - [ Số lần xem: 1055 ]

Ngày 11/12/2019, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Dự hội nghị có sự tham gia của đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.


Toàn thể hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; hoạt động Công đoàn; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ. Qua đó, nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, người lao động đã nêu lên nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể và những mong muốn được Đảng ủy và Công đoàn chia sẻ trong thời gian tới.

12.12.2019 a.png
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt trước hội nghị

Năm vừa qua, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được triển khai đầy đủ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về đường lối đổi mới của Đảng, ổn định tư tưởng, trách nhiệm với công việc được giao. Công tác tham mưu, phục vụ từng bước nâng cao chất lượng, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, điều hành công việc, đảm bảo đúng quy chế, chương trình đề ra; chỉ đạo giải quyết kịp thời một số vấn đề tồn đọng, phát sinh.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đã phát huy được hiệu quả; kịp thời bổ sung các chức danh của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động giữa các chi bộ từng bước đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đạt chỉ tiêu. Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

12.12.2019 b.png
Đồng chí Lữ Văn Hùng - UVBCH Trung ương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các chi bộ trực thuộc trong thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đề nghị trong năm 2020, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung nghiên cứu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc thành công tốt đẹp; trong đó, chú trọng công tác nhân sự và văn kiện đại hội. Tập thể đoàn kết, thống nhất tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực phụ trách. Chấp hành nghiêm, không để lọt, lộ thông tin của Đảng, nhà nước theo quy định.

Đồng chí còn yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy lãnh đạo tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần sâu sát, phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các cơ quan tham mưu để thực hiện và xử lý các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, chính xác và đúng quy định.

Dịp này, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 2 chi bộ Hành chính - Lưu trữ và Cơ yếu - Công nghệ thông tin đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua chào mừng đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc