Chính trị
Họp Tổ giúp việc Tiểu ban kinh tế - xã hội

[ Cập nhật vào ngày (17/12/2019) ] - [ Số lần xem: 497 ]

Cuối tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Tổ giúp việc Tiểu ban kinh tế - xã hội về việc báo cáo tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ giúp việc Tiểu ban Kinh tế - xã hội chủ trì buổi làm việc.


16.12.2019.png
Đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau 02 lần tổ chức hội thảo khoa học để tham vấn ý kiến của các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị và doanh nghiệp trong tỉnh. Qua đó, đã ghi nhận 30 ý kiến đóng góp, cụ thể: ở lĩnh vực xuất - nhập khẩu cần bổ sung các sản phẩm nổi tiếng của tỉnh để làm rõ tiềm năng xuất - nhập khẩu địa phương; đánh giá lại chỉ số hiệu quả đầu tư Icor; mạnh dạn nhận định năng suất lao động của tỉnh còn thấp, thấp nhất ở khu vực I, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp còn thấp; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp,… Ngoài ra, trên cơ sở dự thảo văn kiện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2021 - 2025, tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung, làm rõ các chỉ tiêu trong dãy số liệu của văn kiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổng hợp các ý kiến qua 02 cuộc hội thảo của các nhà khoa học, đoàn thể và doanh nghiệp, Tổ giúp việc Tiểu ban kinh tế - xã hội tiếp tục cập nhật, bổ sung và điều chỉnh các chỉ tiêu trong văn kiện cho phù hợp. Đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, vấn đề liên kết vùng, tỷ lệ dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã nông thôn mới,..
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc