Chính trị
Hội nghị triển khai Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư

[ Cập nhật vào ngày (18/12/2019) ] - [ Số lần xem: 628 ]

Chiều ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.


Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí cán bộ, đại diện các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo và chuyên viên phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo, giảng viên các Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

17.12.19 BTG.png
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Điểm cầu tại tỉnh Hậu Giang đồng chí Nguyễn Hữu Tình, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận – Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo đánh giá tổng kết 10 năm việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài nên phải thực hiện thường xuyên, nhất là đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đây là đội ngũ này có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa lãnh đạo với nhân dân, giữa công dân với nhà nước trong việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ cơ sở, tạo dựng các phong trào cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đối ngoại tại địa phương; vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Trong những năm qua, công tác này luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm. Chỉ tính từ năm 2008 đến hết năm 2018, sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, bình quân mỗi năm, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong cả nước mở được hơn 76.100 lớp với hơn 4,2 lượt triệu học viên và có 1,7 triệu lượt cán bộ, đảng viên tham dự tập huấn về các vấn đề lý luận mới, những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của trung tâm trong việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên cấp cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn về chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, về xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư đã giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW và Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Đây là 2 văn bản rất quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo điều kiện, tiền đề để đổi mới chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện trong tình hình mới.

Với tinh thần đó, đồng chí Bùi Trường Giang yêu cầu đại biểu tại tất cả các điểm cầu trên cả nước đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu những nội dung báo cáo viên trình bày tại Hội nghị, nhất là những điểm mới của hai văn bản nêu trên để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện hiệu quả nhất.
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc