Chính trị
Cuộc bầu cử lần này, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2021) ] - [ Số lần xem: 428 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Tại điểm cầu Hậu Giang, có đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy -  Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

22.1.2021.png
Quang cảnh điểm cầu tại Hậu Giang

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương cụ thể như: Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử; hướng dẫn về công tác nhân sự ứng cử; đồng thời, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp, ngành và địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công việc để tổ chức thành công bầu cử vào ngày 23/5/2021. Đồng thời, đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả; giúp các cấp, ngành và địa phương tiến hành tổ chức tốt nhất các công tác bầu cử nhằm xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc