Chính trị
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 322 ]

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


9.2.21.png
Toàn cảnh Hội nghị


Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã tiến hành thảo luận, hiệp thương và đi đến thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh được phân bổ như sau: Tổng số ĐBQH được bầu là 6 người; trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 105 người; trong đó: Khối đảng là 21 người, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê 10 người, cơ quan nhà nước 27 người, tổ chức kinh tế 13 người, tôn giáo 05 người, dân tộc 05 người,... Trong số đó dự kiến sẽ bầu ra 50 đại biểu.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như dự kiến nêu trên.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc