Chính trị
Hậu Giang: Chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

[ Cập nhật vào ngày (06/04/2021) ] - [ Số lần xem: 388 ]

Chiều ngày 5/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp chuẩn bị họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.


Dự họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Ban Thi đua  - Khen thưởng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang. Nội dung hop mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo gương Bác, theo tinh thần kế hoạch số 15-KH/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua hai phương án tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về Chương trình họp mặt và sơ kết; trang trí khánh tiết; công tác thi đua khen thưởng; phóng sự về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trình chiếu tại hội nghị; nội dung các báo cáo tham luận tại hội nghị…. Trên cơ sở kết quả thảo luận tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất trình Tỉnh ủy phương án tổ chức chung họp mặt.

bên trong A.png
Đồng chí Lê Công Lý phát biểu kết luận

Nếu phương án này được Thường trực Tỉnh ủy thông qua thì dự kiến họp mặt sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu. Nội dung gồm có ôn lại truyền thống kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng cho 131 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ chào mừng; Sở Nội vụ chuẩn bị bằng khen, điều hành chương trình khen thưởng; Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cử phóng viên ghi hình, đưa tin về sự kiện. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng video clip về tầm vóc và giá trị lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thành tựu của tỉnh sau 17 năm thành lập, một số tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Công Lý đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại thống kê thành phần, tỷ lệ khen thưởng cho các cá nhân qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để có sự điều chỉnh cho phù hợp, trên tinh thần là khen nhiều cho các cá nhân là người dân; đồng chí còn lưu ý các đơn vị cần thực hiện tốt công tác phối hợp để tổ chức tốt sự kiện này. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang sớm hoàn chỉnh đề cương để bắt tay vào chuẩn bị video clip. Việc lựa chọn đại biểu tham gia tọa đàm phải phù hợp, để làm nổi bật ý nghĩa về ngày 30/4 và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…


Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc