Chính trị
HG: Triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (05/05/2021) ] - [ Số lần xem: 1894 ]

Sáng ngày 5/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó phòng của Đảng bộ Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo, giảng viên các khoa Trường Cao đẳng Cộng đồng; phóng viên, biên tập viên báo, đài địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí cùng dự ở các điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố.

505.jpg

Đồng chí Trần Văn Huyến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Huyến đề nghị, các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng…

quang canh.png

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong một ngày rưỡi, đại biểu dự Hội nghị sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề trong các Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gồm: Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng, góp phần định hướng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sớm đi vào cuộc sống...                                              
Hữu NghĩaCác ý kiến của bạn đọc