Chính trị
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

[ Cập nhật vào ngày (23/06/2021) ] - [ Số lần xem: 1112 ]

Sáng ngày 22/6, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Tại kỳ họp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ sự vui mừng về những thành công bước đầu của Tỉnh đạt được, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục cùng với cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh ủy sớm ban hành chỉ thị về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện từng nội dung; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động, tạo sự gắn bó giữa Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban nhân dân, các thành viên của Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân tỉnh vừa được bầu phải tập trung trí tuệ, đoàn kết, xác định rõ các yếu tố tác động, tận dụng cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Quanh canh ky hop HDND.png
Quang cảnh kỳ họp

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng; có những việc cần thể hiện rõ chính kiến, quan điểm và đề xuất, kiến nghị ý nghĩa, giá trị mang lại hiệu quả, thiết thực cho người dân. Phải dám chịu trách nhiệm trước cử tri và Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, xứng đáng là đại biểu của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Châu cho rằng, từ thực tiễn và khát vọng xây dựng quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn mình, Nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc đòi hỏi đặt ra cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, phải tự làm mới mình cả về tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung của Tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi bộ máy chính quyền địa phương của Tỉnh và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng đoàn kết nhất trí, phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, ra sức làm việc, vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, phát huy trách nhiệm và trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Huyến nhấn mạnh, việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026 phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, do đó, Hội đông nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ của từng đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân và từng thành viên của Ủy ban nhân dân; có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân tỉnh để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Tỉnh nhà.

Tại kỳ họp đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 20201 - 2026 và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo luật định. Kết quả với 94% số phiếu tín nhiệm, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX được đại biểu tín nhiệm bầu tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc