Chính trị
Cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

[ Cập nhật vào ngày (02/07/2021) ] - [ Số lần xem: 688 ]

(HG) - Chiều ngày 1-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 khu vực phía Nam.


701.jpg 

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.


Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự điểm cầu Hậu Giang có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáu tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng của 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt việc điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với phân công, bố trí nhân sự theo quy hoạch và phương án nhân sự đã được phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm. Ban tổ chức các cấp tập trung tham mưu cấp ủy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam còn tham mưu việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Ở Hậu Giang, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và sau bầu cử.

Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã ban hành Đề án Nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng đối với Đề án thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh đang gửi xin ý kiến Trung ương. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; ban hành các văn bản để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện chặt chẽ quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Văn Chính đánh giá cao kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành khu vực phía Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này xuất phát từ sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành.

Từ đây đến cuối năm, ông Mai Văn Chính đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh, thành khu vực phía Nam thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và bám sát vào chương trình, nhiệm đã đề ra. Cụ thể là tham mưu kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND các cấp, đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ông Mai Văn Chính lưu ý trong quá trình thực hiện phải có sự kiểm tra, giám sát kết quả. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy và các chức danh lãnh đạo các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025...

Tin, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

 
ST Thanh Hương Theo baohaugiang.com.vnCác ý kiến của bạn đọc