Chính trị
Hậu Giang: Khai mạc kỳ họp lần thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

[ Cập nhật vào ngày (13/07/2021) ] - [ Số lần xem: 887 ]

Sáng ngày 13/7, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp lần thứ Hai nhằm xem xét, quyết định các báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp.


Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thu xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…; cùng với 49/50 đại biểu chính thức HĐND tỉnh.

phat bieu khai mac huyens.png
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh,… từ đó nhận diện và đưa ra những giải pháp tốt nhất để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2020.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh ta triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, đặc biệt là diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19,… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng tâm hiệp lực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp và sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đã tập trung khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021. 
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng là năm mở đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Cả hệ thống chính trị của tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch, giải pháp và nhận định đúng tình hình để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong từng giai đoạn hiện nay, với tinh thần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

đại biêu tham dự KH.png
Đại biểu tham dự Kỳ họp

Để đạt được những vấn đề trên, đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị các ngành, các địa phương, các đại biểu phải chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động được thêm nguồn lực, kinh phí cho đầu tư phát triển; mỗi đại biểu cần phải phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tích cực đóng góp ý kiến, tập trung đánh giá những mặt làm được, chưa được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình điều hành nhiệm vụ; đặc biệt, tham gia góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn để tiếp tục chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền trong thời gian tới đạt kết quả cao, đồng thời góp phần vào thành công của kỳ họp HĐND lần thứ 2, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp này diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 13-14/7) với 4 phiên họp.Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc