Chính trị
Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

[ Cập nhật vào ngày (16/07/2021) ] - [ Số lần xem: 432 ]

Sáng ngày 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

điểm cầu HG.png
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo khẳng định: Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng. Toàn Ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tăng cường niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận, nêu những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên giáo, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo thời gian tới.

anh chen.png

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo 
Trung ương phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới và đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc