Chính trị
HG: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (28/07/2021) ] - [ Số lần xem: 508 ]

Chiều ngày 27/7, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ đầu năm đến nay. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.


Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các Phó Chủ nhiệm; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình tổ chức, bộ máy UBKT các cấp trong tỉnh và tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan UBKT Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT Tỉnh ủy từ đầu năm đến nay; theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo đúng thời gian quy định; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT các cấp, nhất là cấp cơ sở để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được giải quyết kịp thời, giúp ổn định tình hình ở các địa phương, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

UBKT.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện trong thời gian qua; đồng thời đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Để tiếp tục thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, xử lý đơn tố cáo, khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, hạn chế thấp nhất tình trạng tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; quan tâm công tác hậu kiểm tra, giám sát (cần thiết nghiên cứu thực hiện “kiểm tra của kiểm tra”); thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng ngành. Thường xuyên kiện toàn bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc