Chính trị
Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt Văn phòng Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (31/07/2021) ] - [ Số lần xem: 441 ]

Chiều ngày 29/7, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.Untitled.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành chương trình công tác đề ra; đồng thời, các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy được triển khai kịp thời, thực hiện đạt kết quả khá tốt. Đặc biệt, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đối với công tác phục vụ có nhiều đổi mới, đáp ứng sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy; công tác tài chính, quản trị có nhiều cố gắng, nhất là thực hiện quy định phục vụ chung; công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng cấp ủy cấp huyện được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra nhất là việc thẩm định nội dung các đề án, tờ trình, báo cáo trình cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị văn phòng cần rà soát lại những phần việc trong năm 2021 cũng như trong chương trình toàn khóa để báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để làm tốt công tác tham mưu, tập thể văn phòng phải tích cực nghiên cứu các chương trình, chủ trương, nghị quyết của Đảng, sâu sát với thực tế ở cơ sở, cùng với phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện các phần việc được giao. Nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nặng nề nên văn phòng phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc