Chính trị
Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo: Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh cho toàn khóa, từng năm

[ Cập nhật vào ngày (04/08/2021) ] - [ Số lần xem: 563 ]

804.jpg 

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(HGO) - Chiều ngày 3-8, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương, căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể cho cả nhiệm kỳ và từng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng và bảo đảm tiến độ thời gian. Báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định (3 năm sở kết, 5 năm tổng kết). Thời gian hoàn thành trong quý III-2021.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nội dung đột phá được trình bày trong Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, định hướng, hành động thời gian tới. Nếu tập trung thực hiện thắng lợi những đột phá đó sẽ là tiền đề để kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng Hậu Giang có sự cải thiện, tiến triển. Giao Ban cán sự Đảng xây dựng Đề án Phát triển khu cụm công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo việc làm, để người dân làm ngoài tỉnh thời gian tới sẽ trở về làm trên chính mảnh đất quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Thứ hạng cải cách hành chính, nâng cao nâng lực cạnh tranh Hậu Giang qua từng năm phải tăng tích cực.

Trong dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề… nhằm tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách; chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận lợi cho nhà đầu tư.... Bên cạnh đó, là những định hướng quan trọng về công tác xây dựng Đảng, công cán bộ, tổ chức, tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức trong nội bộ và Nhân dân.

804a.jpg 

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chiều ngày 3-8.

Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG

 
ST Thanh Hương Theo haugiang.com.vnCác ý kiến của bạn đọc