Chính trị
Hậu Giang: Tổ chức 15 điểm cầu tham dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021

[ Cập nhật vào ngày (30/09/2021) ] - [ Số lần xem: 308 ]

Sáng ngày 29/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2021 bằng hình thức trực tuyến. Cả nước có 1.782 điểm cầu với 43.573 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì điểm cầu chính tại Hà Nội.


Tỉnh Hậu Giang tổ chức 15 điểm cầu tham dự Hội nghị. Trong đó, có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 8 điểm cầu cấp huyện và 6 điểm cầu cấp xã. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

930.JPG
Quang cảnh điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề “Đường Hồ chí Minh trên biển – Hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”. Đường Hồ Chí Minh trên biển là tên gọi của tuyến đường vận tải quân sự do Hải quân nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện bí mật trên Biển Đông, được thành lập ngày 23/10/1961. Đây là con đường vận chuyển vũ khí từ miền Bắc Việt Nam vào chi viện cho Quân Giải phóng miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này là một sáng tạo chiến lược của Đảng về chiến tranh nhân dân để góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Hội nghị cũng triển khai chuyên đề: “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay”. Nội dung chuyên đề khẳng định tính kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta hiện nay. 

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí, đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể, đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục thông tin sâu đậm nội dung, ý nghĩa của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Tiến hành thành lập tuyến đường (23/10/1961 – 23/10/2021). 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu hệ thống tuyên giáo cả nước cần bám sát các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội. Tập trung nhấn mạnh về nội dung chương trình kỳ họp, những kết quả, ý nghĩa của kỳ họp, các vấn đề thảo luận tại hội nghị; Chú trọng tuyên truyền về công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, thông tin các thành quả đối ngoại nhằm làm nổi bật vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong trạng thái bình thường mới thiết lập sau kiểm soát dịch bệnh Covid - 19, cần tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, tránh lơ là, chủ quan và các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo cả nước cần quan tâm tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng như 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ  (10/10/1911 – 10/10/2021); ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành như: 67 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), 91 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021), 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)...

930a.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam bấm nút khai trương ứng ứng dụng "Thông tin tuyên giáo"

Ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung tổ chức khai trương ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Thông tin tuyên giáo”) và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: bản tin “Thông tin Báo cáo viên”,“ Thông tin nội bộ” và “Thông tin công tác Tuyên giáo”.Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc