Chính trị
Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2016) ] - [ Số lần xem: 1599 ]

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUK ngày 13/6/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 19/01/2016, tại phòng họp cơ quan, Chi ủy chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên ở cơ sở và công chức ngoài Đảng.

20.1a.bmp
Đồng chí Huỳnh Vũ Hiền, Phó Bí thư chi bộ, triển khai nội dung kết quả 
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Vũ Hiền, Phó Bí thư chi bộ, đã quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi về kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xoay quanh những vấn đề về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hầu hết các đồng chí tham dự Hội nghị đều đồng tình, thống nhất cao với những nội dung được triển khai; các ý kiến thảo luận đều mang tính xây dựng, tâm huyết, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân./.
Huỳnh Vũ HiềnCác ý kiến của bạn đọc