Chính trị
Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2016

[ Cập nhật vào ngày (25/01/2016) ] - [ Số lần xem: 1698 ]

Ngày 21/01/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 năm 2016.


22.1c.png

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; báo cáo viên, tuyên truyền viên các Đảng ủy khối, tuyên truyền viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Huỳnh văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối triển khai 05 các nội dung tại hội nghị, cụ thể như sau:

1. Tình hình bầu cử Quốc hội tại Myanmar.

2. Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam.

3. Về việc tuyên truyền định hướng trong nội bộ tình hình các thế lực thù địch chống phá Đại hội XII của Đảng.

4. Triển khai Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 20/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị từ năm 2016 đến khi Trung ương có có quyết định mới và Kế hoạch số 02-HD/ĐUK ngày 20/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn viết bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Về trách nhiệm nêu gương; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

5. Triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Để các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai tốt các nội dung cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã được triển khai tại hội nghị; đồng thời tham mưu cho cấp ủy tùy theo điều kiện cơ quan, đơn vị mình tiến hành tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc