Chính trị
Thường trực Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (18/11/2020) ] - [ Số lần xem: 380 ]

Ngày 10/11/2020, HĐND tỉnh tiến hành Kỳ họp lần thứ 18 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để quyết định những vấn đề quan trọng cấp thiết.


Đến dự kỳ họp có đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Thái Thu Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh; cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt, đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn lại bộ máy tổ chức của chính quyền địa phương cấp Tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công và một số nội dung quan trọng khác. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cấp thiết của Tỉnh cần được đại biểu xem xét quyết định, nhằm tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời và chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, là động lực để tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát triển và hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

11.11.20.png
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Châu cho biết ước cuối năm 2020, có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; có 06 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 02 chỉ tiêu không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của Nhân dân; chuẩn bị phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt và vượt dự toán giao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Trần Văn Huyến cho rằng Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền và với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung trí tuệ nghiên cứu tài liệu, thảo luận dân chủ, đã xem xét, biểu quyết thông qua 14 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản,… Đây là những nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện đảm bảo các quy định pháp luật về quy trình, thủ tục đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, quan tâm đến công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân trong tỉnh để biết thực hiện và theo dõi, giám sát.

Được biết, tại kỳ họp này miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, lý do nghỉ hưu theo chế độ. Theo đó, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc