Chính trị
Trực tuyến toàn quốc - Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

[ Cập nhật vào ngày (13/10/2021) ] - [ Số lần xem: 98 ]

Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và trực tiếp thông tin tại Hội nghị.


 1012-Huong.JPG
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tham dự Hội nghị, tỉnh Hậu Giang tổ chức 29 điểm cầu với hơn 850 đại biểu. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy, 

Hội nghị đã thông qua thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo đó, đồng chí Lại Xuân Môn, thông tin, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII diễn ra từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021. Hội nghị đã thảo luận về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Kết thúc hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính - trị xã hội cần tập trung, tuyên truyền nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, trong đó tập trung vào những nội dung quan trọng, điểm mới, cốt lõi trong Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Bài phát biểu khai mạc, phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và những nội dung được cung cấp tại Hội nghị này để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời tập trung tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2021 và năm 2022.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các tỉnh tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021); kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021),…Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc