Chính trị
Hậu Giang: Triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

[ Cập nhật vào ngày (16/10/2021) ] - [ Số lần xem: 166 ]

Chiều ngày 15/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 trực tuyến đến 8/8 huyện, thị, thành trong tỉnh. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


1016a.JPG
Đồng chí Lê Văn Tổng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã triển khai 03 văn bản quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch 48 ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy và Công văn 866 ngày 31/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy; Đặc biệt là Chương trình số 50-Ctr/TU ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Phát biểu kết luận và định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Công Lý đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng báo cáo viên các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền 3 nội dung chuyên đề đã triển khai tại Hội nghị và một số nội dung trọng tâm như: Thông báo nhanh kết quả và những vấn đề đáng quan tâm của Hội nghị Trung ương 4, khoá XIII. Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về, chống tham nhung, tiêu cực. Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW, ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

1016b.JPG
Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chương trình 50 và thông tin một số nhiệm vụ thời gian tới 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Lý cũng thông tin về Hội thi Báo cáo, viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Theo đó, Hội thi sẽ được triển khai kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện, thị, thành để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ đề “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Hội thi lần này có 22 thí sinh đến từ 11/11 huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các thí sinh sẽ được đánh giá ở 3 hình thức: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Tính đến thời điểm hiện nay, các thí sinh đã hoàn thành phần thi soạn đề cương. Phần thi thuyết trình và trả lời sẽ được diễn ra từ 28 – 29/10/2021.Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc