Tin kinh tế
Hội nghị triển khai thực Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”

[ Cập nhật vào ngày (18/07/2016) ] - [ Số lần xem: 1502 ]

Ngày 14/7/2016, tại Hội trường UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai thực Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21-3-2016, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.


15.7.16 a VPTU.bmp
Quang cảnh hội nghị

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có 1.242 hợp tác xã, trong đó có 38% số hợp tác xã hoạt động khá, 30% hoạt động trung bình, 32% hoạt động yếu kém. Phần lớn là các hợp tác xã nông nghiệp có quy mô nhỏ; số lượng thành viên ít, phạm vi hoạt động hẹp, chưa chú trọng liên kết hợp tác với nhau, lợi ích mang lại cho các thành viên trong hợp tác xã không nhiều, chưa đáp ứng yêu cầu liên kết với doanh nghiệp để phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường,…

Việc triển khai thực Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là vấn đề tất yếu, mang tính cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Mục tiêu của Đề án là thúc đẩy phát triển bền vững, đúng bản chất các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp; giúp hộ nông dân khắc phục cơ bản thua thiệt trên thị trường, gia tăng lợi ích cho số đông nông dân thông qua liên kết hữu cơ trong chuỗi giá trị nông sản nhằm tăng cường sức mạnh tập thể của các thành viên trong hợp tác xã, từ đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng nông dân và cư dân địa phương.

Theo Kế hoạch, Đề án sẽ tập trung củng cố và phát triển khoảng 300 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trong vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như: hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị, kinh doanh cho cán bộ quản lý; tăng cường giải pháp về vốn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thu hút và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ khoa học kỹ thuật; phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp cho các Hợp tác xã.

Tại Hội nghị cũng đã thống nhất kiến nghị với Chính phủ và Trung ương xoay quanh về cơ chế, chính sách, điều kiện, giải pháp thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao…

Cùng ngày 14-7, UBND tỉnh tổ chức Lễ khởi công trụ sở làm việc các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang tại đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, nhằm hưởng ứng Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016)./.


Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc