Tin kinh tế
Thị xã Ngã Bảy thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường lần 2 năm 2017

[ Cập nhật vào ngày (11/12/2017) ] - [ Số lần xem: 1081 ]

Để đảm bảo công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Trạm thú y thị xã Ngã Bảy phối hợp với các xã, phường đang ra quân thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2017, đồng thời kết hợp công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

08122017_Chin1.png

Cán bộ thú y thực hiện khử trùng môi trường tại hộ chăn nuôi

Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 diễn ra từ ngày 20/11-20/12/2017. Trong tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng lần này, ngoài việc phun hóa chất diện rộng tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và giám sát công tác tiêm phòng tại các trại nuôi công nghiệp thì cán bộ thú y còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người chăn nuôi nhận thức về tác hại, tính chất lây lan và có biện pháp phòng bệnh chủ động trên đàn vật nuôi. Ngoài ra cũng sẽ kiểm tra, siết chặt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật. Được biết trong tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2017, Trạm thú y Thị xã và các xã, phường đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên 210.000m2 chuồng trại chăn nuôi; về công tác tiêm phòng dịch bệnh, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tiêm phòng trên 77.000 con gia cầm, giám sát công tác tiêm phòng tại 33 trại nuôi gia cầm quy mô công nghiệp với tổng đàn trên 120.000 con.
Thị xã Ngã Bảy hiện có tổng đàn vật nuôi trên 200 ngàn con, trong đó chủ yếu là đàn gia cầm chiếm số lượng trên 194 nghìn con, còn lại đàn heo, bò và dê. Bảo ToànCác ý kiến của bạn đọc