Tin kinh tế
Công văn số 1249-CV/TU ngày 31/3/2020 Về việc dời thời gian sinh hoạt lệ của cấp ủy, chi bộ sau ngày 15/4/2020 chờ thông báo mới; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2020) ] - [ Số lần xem: 1847 ]

Về việc dời thời gian sinh hoạt lệ của cấp ủy, chi bộ sau ngày 15/4/2020 chờ thông báo mới; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo