Tin kinh tế
Quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (11/12/2020) ] - [ Số lần xem: 403 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.


Theo báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2020 giao đến nay là 3.148,844 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản phải chi là 286,695 tỷ đồng thì tổng nguồn thực tế phân bổ cho các dự án 2.862,149 tỷ đồng, tăng 1.674,504 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 1.187,645 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh quản lý 1.507,471 tỷ đồng, chiếm 52,67%; huyện quản lý 1.354,678 tỷ đồng, chiếm 47,33%. Đến nay, kết quả thực hiện và giải ngân đến thời điểm báo cáo cụ thể như: Tổng khối lượng thực hiện 2.092,888/2.862,149 tỷ đồng, đạt 73,12%, cao hơn 3,44% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ là 69,68%); phấn đấu khối lượng thực hiện đến 31/12/2020 đạt 100%. Giá trị giải ngân 2.070,649/2.862,149 tỷ đồng, đạt 72,35%, cao hơn 3,72% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ là 68,63%); phấn dấu giải ngân đến 31/01/2021 đạt 100%. 

11.12.20.png
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành linh hoạt kế hoạch vốn từ nay đến cuối năm để tăng tỷ lệ giải ngân tối đa có thể; giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng để triển khai dự án sớm nhất. Đồng thời, đối với các Tổ công tác giải ngân cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công như: Thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo