Tin kinh tế
Hậu Giang triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng chính phủ

[ Cập nhật vào ngày (08/01/2021) ] - [ Số lần xem: 321 ]

Bước đầu triển khai, thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là Quyết định 461) hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt được một số hiệu quả tích cực.


Số tổ hợp tác (gọi tắt là THT) trên địa bàn Tỉnh có quy mô nhỏ, tổ chức và quản lý gọn nhẹ, linh hoạt. Hầu hết các THT không có tài sản chung, góp sức và phân phối lợi nhuận theo quy chế hoạt động, các THT đi vào hoạt động đã góp phần khắc phục tình trạng yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ như: Thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; kinh tế hộ thành viên nâng cao năng lực hoạt động, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, hạn chế thao túng và chèn ép của tiểu thương, tăng thêm vị thế của kinh tế hộ nông dân, phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo.

22.12c.jpg
Nhiều mô HTX mang lại hiệu quả cao

Qua 03 năm, triển khai thực hiện, hợp tác xã (gọi tắt là HTX) ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giảm giá thành sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm cũng như thu nhập của thành viên. Ngoài ra, tại nhiều địa phương trong Tỉnh, HTX đang trở thành loại hình phổ biến, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế tổ chức sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, lao động trẻ có chuyên môn khởi nghiệp bằng mô hình HTX đạt hiệu quả cao; nhiều HTX có nhận thức và tích cực huy động nguồn lực đầu tư sản xuất gắn với chuỗi giá trị, hiện nay toàn Tỉnh có 35 HTX nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (chanh không hạt, cam sành, xoài, khóm và dưa hấu,...), ứng dụng tưới nước tiết kiệm có điều khiển bán tự động hoặc tự động; công nghệ canh tác trong nhà màng,...
22.12d.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bìa trái) yêu cầu HTX Tân Long quan tâm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm “gạo sạch Vị Thủy”

Hàng năm, Tỉnh đều tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư để mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các HTX theo chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; cụ thể, diện tích hợp đồng liên kết bao tiêu tăng qua các năm, chủ yếu là cây lúa như năm 2018 là 13.080 ha, năm 2019 là 24.405 ha đến năm 2020 là 38.868 ha, có 40 lượt công ty, doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết và bao tiêu sản phẩm, tỷ lệ thực hiện đạt trên 70%; trong đó, có 45 HTX liên kết với doanh nghiệp. Ngoài ra, còn 12 HTX liên kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp với các sản phẩm như chanh không hạt, mãng cầu xiêm, bưởi, ba ba,.. 

Đến nay toàn Tỉnh, có 01 Liên hiệp HTX và 195 HTX nông nghiệp: Tăng 62 HTX so với năm 2018, dự kiến cuối năm 2020 là 01 liên hiệp HTX và 210 HTX nông nghiệp (đạt 95,9% so với chỉ tiêu giao là 219 HTX). Một số chỉ tiêu thực hiện đều đạt cao như: Số HTX nông nghiệp thành lập mới là 75/70, đạt 107%; số lượng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 35 HTX, đạt 170%; có 07/10 HTX tham gia Quyết định 445 đạt hiệu quả; 10 cán bộ trẻ thí điểm về làm việc tại hợp tác xã bước đầu đã phát huy được tính năng động và kiến thức chuyên môn về quản lý HTX, từ đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành HTX, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của HTX ngày càng phát triển hơn; có 52 doanh nghiệp tham gia liên kết với HTX, THT, trang trại và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Nhìn chung, các HTX đều tổ chức và hoạt động đúng theo pháp luật, đối với các HTX ở lĩnh vực nông nghiệp, trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ hỗ trợ cho thành viên như: Bơm tưới, làm đất, thu hoạch, vật tư nông nghiệp, cung ứng cây, con giống, tiêu thụ sản phẩm, giúp thành viên tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai Quyết định 461 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới: Các khâu bảo quản, chế biến, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên của HTX chưa được thực hiện nhiều; quy mô, công nghệ sản xuất của HTX chưa đủ lớn, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị chậm được đổi mới, chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Ngoài ra, đa số HTX thiếu nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính. Công tác tuyên truyền, vận động không đạt kết quả như mong muốn; nhận thức về HTX kiểu mới chưa đầy đủ và thông suốt; số lượng HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả còn ít nên chưa có sức lan tỏa,... 

Để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thời gian tới cần đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về các bộ luật liên quan đến HTX nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức đúng đắn về HTX kiểu mới, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tập trung nguồn lực xây dựng những mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thực tiễn. Đồng thời, rà soát tình hình hoạt động, có biện pháp cụ thể giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các HTX nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng kế hoạch, xác định sản phẩm chủ lực của địa phương để định hướng, hỗ trợ phát triển, thành lập mới khi đủ điều kiện; tập trung xây dựng xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới để thí điểm và nhân rộng. Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ với các hợp tác xã nhằm đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã, góp phần tạo sự bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. 
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo