Tin kinh tế
Phát hành 02 kỳ Bản tin Thông tin đối ngoại trong năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (02/02/2021) ] - [ Số lần xem: 159 ]

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 05-KH/TTĐN ngày 26/01/2021 về xuất bản Bản tin Thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2021.


Bản tin Thông tin đối ngoại năm 2021 sẽ được phát hành 02 kỳ vào tháng 02 và tháng 07 trong năm, phản ánh các nội dung: Đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chủ trương chính sách đối ngoại của tỉnh Hậu Giang, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn Tỉnh; thành tựu phát triển kinh tế của Tỉnh trong thời gian qua, các hoạt động tiếp xúc, làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; tập trung xây dựng, giới thiệu, thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm của Tỉnh; xúc tiến kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài; giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Tỉnh; các điểm du lịch hấp dẫn; quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Hậu Giang. 

Ngoài ra, Bản tin còn phổ biến về công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nước ngoài; các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa Nhân dân Hậu Giang với Nhân dân các nước; mở rộng quan hệ đối ngoại, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; vấn đề biển, đảo, phân giới cắm mốc trên đất liền; một số sự kiện nổi bật trong hoạt động của Tỉnh; các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Hậu Giang; các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tỉnh nhà,…
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo