Tin kinh tế
Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 148 ]

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động từ ngày 01 đến ngày 31/5/2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” phạm vi triển khai trên toàn Tỉnh. Với mục đích tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời, đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình.

Trong Tháng hành động, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các doanh nghiệp, người lao động. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các trung tâm thương mại, trường học, khu dân cư về an toàn điện, hàn cắt, phòng ngừa tai nạn ngã cao, vật rơi,… Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, hội thi về an toàn, vệ sinh lao động, triển khai các chính sách với doanh nghiệp, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức giao lưu, tham quan các mô hình điển hình làm tốt về vệ sinh, an toàn lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong các ngành, nghề có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, khai khoáng, hóa chất, điện, làm việc trong không gian hạn chế, trong các làng nghề, khu vực phi kết cấu; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đo kiểm môi trường lao động, công tác huấn luyện về vệ sinh, an toàn lao động.

Ngoài ra, yêu cầu việc tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở. Đặc biệt, đảm bảo nghiêm ngặt công tác về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo