Tin kinh tế
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100%

[ Cập nhật vào ngày (01/03/2021) ] - [ Số lần xem: 399 ]

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và triển khai công tác giải ngân năm 2021 vào cuối tuần qua.


 Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình phân bổ Kế hoạch vốn năm 2020 của tỉnh là 3.196,747 tỷ đồng, sau khi trừ các khoản phải chi là 286,695 tỷ đồng thì tổng nguồn thực tế phân bổ cho các dự án là 2.910,052 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh quản lý 1.493,192 tỷ đồng, chiếm 51,31%; huyện quản lý 1.416,860 tỷ đồng, chiếm 48,69%.

Đến ngày 31/12/2021 kết quả giải ngân tổng khối lượng thực hiện 2.539,954/2.910,052 tỷ đồng, đạt 87,28%, cao hơn 12,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 74,78%). Giá trị giải ngân 2.488,884/2.924,331 tỷ đồng, đạt 85,53%, cao hơn 11,19% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 74,34%).

301.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị các Cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương cần ưu tiên, quan tâm hơn đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trong đó có vốn đầu tư ngoài ngân sách; xác định đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đồng thời, thành lập tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Hậu Giang; giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn: Linh hoạt bố trí cho các dự án chuyển tiếp để hoàn thành, đảm bảo thủ tục đầu tư; lưu ý lập kế hoạch đầu tư phải sát với tình hình thực tế, nhu cầu khả năng của chủ đầu tư, đơn vị. Chủ động cắt giảm, điều chuyển vốn của chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (do nguyên nhân chủ quan) sang chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt và nhu cầu vốn.

Song song đó, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải ngân. Không để tỷ lệ giải ngân gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm quy định về thanh, quyết toán. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thanh, kiểm tra công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư công. Quan tâm thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Cần CùCác ý kiến của bạn đọc