Tin kinh tế
Hậu Giang triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2021) ] - [ Số lần xem: 356 ]

Nhằm nhất quán trong hệ thống chính trị của Tỉnh về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, từng bước phát triển và duy trì phong trào đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Tỉnh, vừa qua UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025.


Thực hiện tốt Kế hoạch này sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống kinh tế gia đình, phát triển kinh tế xã hội địa phương; đồng thời, thông qua việc tiếp cận, học tập các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý lao động của các nước, người lao động khi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ là đội ngũ lao động qua đào tạo đáp ứng nhu cầu cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước sau khi kết thúc thời gian đi làm việc ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

303.pngChất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng được các địa phương quan tâm

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh sẽ đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc các đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND và tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cùng một số thị trường tiềm năng khác do hiện nay ở các thị trường này có nhu cầu tuyển dụng lớn, thu nhập cao, việc làm ổn định và các chính sách bảo hộ đối với người lao động được đặc biệt quan tâm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ rà soát lựa chọn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có đủ uy tín và năng lực, ưu tiên các doanh nghiệp có thành lập văn phòng đại diện tại nước mà người lao động đến làm việc để cho phép tuyển dụng lao động trên địa bàn Tỉnh; đồng thời UBND huyện, thị xã, thành phố cần chủ động trong công tác tạo nguồn, cung ứng, quản lý và kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động khi đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phối hợp và tạo điều kiện để người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài thực hiện các thủ tục trong quá trình ký kết hợp đồng lao động được thuận lợi và nhanh chóng.
                                                                                
                                                                                
Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo