Tin kinh tế
Hậu Giang phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (30/03/2021) ] - [ Số lần xem: 505 ]

Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về phát động phong trào thi đua tổng điều tra kinh tế TĐTKT và ĐTCSHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh.Mục tiêu thi đua là “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác TĐTKT và ĐTCSHC năm 2021”; đối tượng là các Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tặng Bằng khen cho 09 tập thể (01 Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện đạt hạng nhất, 08 Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã đạt hạng nhất của các huyện, thị xã, thành phố), 20 cá nhân (03 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, 17 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã) và cộng điểm thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể cộng 03 điểm cho địa phương đạt hạng nhất, hạng nhì cộng 02 điểm, hạng ba cộng 01 điểm.

Nội dung thi đua bao gồm các bước trong công tác chuẩn bị cuộc thi và thu thập thông tin, giám sát điều tra. Để triển khai phong trào thi đua, các cấp sẽ thành lập Ban chỉ đạo, xác định địa bàn và lập bảng kê các đơn vị điều tra, rà soát lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tuyển chọn điều tra viên và quản trị hệ thống, tập huấn các Ban chỉ đạo, giám sát viên, quản trị hệ thống và điều tra viên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc Tổng điều tra. Đối với việc thu thập thông tin và giám sát điều tra gồm công tác điều tra thu thập thông tin và công tác giám sát điều tra tại địa bàn.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác tổng điều tra, kịp thời đánh giá; Cục Thống kê tỉnh và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) giúp Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi kết quả thi đua, kịp thời uốn nắn, đánh giá và đề nghị khen thưởng đảm bảo tính trung thực, khách quan./.Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc