Tin kinh tế
Hậu Giang thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2021) ] - [ Số lần xem: 441 ]

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh ban hành Kế hoạch số 270/BCĐ-UBND về thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Nội dung Kế hoạch đặt ra là tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; kiểm tra hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Riêng việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ được thực hiện từ tháng 11 - 12 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (thời gian và địa điểm có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế của địa phương và công tác phòng, chống dịch bệnh); ưu tiên thả các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, các loài thủy sản đang có xu hướng suy giảm quần thể trong tự nhiên như: cá lóc, cá rô đồng, cá thát lát, cá ét mọi,…; thông qua đó, sẽ phối hợp với các hội đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền cho cộng đồng dân cư về lễ thả giống, phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho các đối tượng tham gia.

Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh để theo dõi, kịp thời chỉ đạo./.
Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc