Tin kinh tế
HG: Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

[ Cập nhật vào ngày (07/08/2021) ] - [ Số lần xem: 739 ]

Sáng ngày 6/8, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 08 địa phương trong toàn tỉnh.


Theo báo cáo đánh giá, đối với tỉnh Hậu Giang với diện tích đất nông nghiệp chiếm 86,58% diện tích đất tự nhiên và 75% dân số sinh sống ở vùng nông thôn thì việc triển khai Nghị quyết 26 của Trung ương càng có ý nghĩa rất quan trọng để thay đổi bộ mặt và nâng cao đời sống người dân, sau 13 năm triển khai Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng cao, bình quân tăng 39% năm, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2008; thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; công tác nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được nâng cao (tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra); có 66,67% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều tiến bộ, nhất là giáo dục mầm non và y tế tuyến cơ sở.

Ngày 6.8.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai Nghị quyết 26 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số mục tiêu còn đạt thấp so với mục tiêu Quốc gia; tư duy trong sản xuất nông nghiệp còn chạy theo số lượng mà chưa chú trọng nâng cao chất lượng; công tác đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm, nhưng chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên nhưng chưa bền vững, còn chịu nhiều rủi ro do: thiên tai, dịch bệnh, còn hiện tượng “được mùa rớt giá”.... Nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn người dân nắm chưa rõ, tiếp cận chưa đầy đủ; kết quả xây dựng nông thôn mới tại các địa phương chưa đồng đều, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đầu tư đã lâu nên có hiện tượng xuống cấp,... Trật tự an toàn xã hội ở nông thôn gần đây đang có chiều hướng quan ngại, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy.

Ngày 6.8.1.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả của các cấp, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng thời để thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 26 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung triển khai thực hiện một số vấn đề sau: tiếp tục phổ biến, quán triệt và hiện thực hoá các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 02 về phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025. Cân đối nguồn lực hợp lý để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống. Tập trung đầu tư hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực nông thôn. Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, với quan điểm “ly nông, không ly hương”. Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội nông thôn. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hưởng thụ văn hóa của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tối đa cơ sở đầu tư cho các thiết chế văn hóa ở nông thôn: Nhà văn hóa, khu thể thao, trung tâm học tập cộng đồng,…

ngay 6.8.2.png
Đồng chí Đồng Văn Thanh (thứ tư từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy còn tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 18/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung, sửa đổi); tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 17 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26.  
Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc