Tin kinh tế
Cần tiếp tục nỗ lực, tích cực, chủ động hơn nữa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (03/11/2020) ] - [ Số lần xem: 427 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy vào cuối tuần qua.


Cùng dự, có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu các cơ quan Trung ương đến dự có đồng chí Trần Duy Hưng, Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thành viên các tiểu ban và tổ giúp việc các tiểu ban: Nhân sự, văn kiện, kinh tế - xã hội, tuyên truyền và phục vụ; Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ quan, tham mưu giúp việc cấp huyện và tương đương.

2.11.20.png
Quang cảnh Hội nghị

Tổng kết Kế hoạch số 153-KH/TU của Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định việc chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai chặt chẽ, bài bản; vai trò của Tiểu ban, Tổ giúp việc các Tiểu ban và nhất là vai trò của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy tối đa.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân. Công tác nhân sự đại hội các cấp nhìn chung đã được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử. Công tác tuyên truyền, cổ động được chú trọng; các đảng bộ phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự phấn khởi trong toàn đảng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại được tập trung thực hiện, góp phần cùng với các lực lượng vũ trang trong Tỉnh thực hiện rất tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn Tỉnh và nhất là các điểm diễn ra đại hội.

 Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp còn một số hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo chính trị một số nơi đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát. Báo cáo kiểm điểm chưa đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy, còn lặp lại nội dung của báo cáo chính trị. Việc thảo luận tại đại hội chưa thực sự sôi nổi, tranh luận còn ít. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với nội dung, tinh thần đề án nhân sự được phê duyệt.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng theo chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, từng bước thực hiện công tác sắp xếp nhân sự, đảm bảo đúng người, đúng năng lực và đúng vị trí. Đồng thời, hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, cần tiếp tục gương mẫu, nhanh chóng bắt nhịp với công việc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Tạo tiền đề vững chắc và khí thế mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy còn Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 23 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo