Văn hóa xã hội
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường 2019 (lần 3)

[ Cập nhật vào ngày (26/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1713 ]

Chiều ngày 22-11-2019, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề :“Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long”. Tham dự Hội thảo gồm có TS. Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; Đại diện Ban Giám hiệu của 12 trường chính trị trong khu vực và sở, ban ngành tỉnh.


25.11b.png
Đồng chí Trần Văn Quân - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhận được 63 bài tham luận; có 05 bài tham luận trình bày tại Hội thảo. Đồng chí Trần Văn Quân - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có bài phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Bài phát biểu đồng tình, ủng hộ cao với chủ đề Hội thảo, có tính thời sự. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các bài tham luận phải có tính chất khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất được nhiều giải pháp, cách làm hay; từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tọa Hội thảo đánh giá cao các bài tham luận và các ý kiến trong phần thảo luận. ThS. Sầm Hoàng Minh ghi nhận sự quan tâm, chia sẽ bài viết của các tác giả và đánh giá các tham luận đã bám sát định hướng nội dung chủ đề Hội thảo. 

Hội thảo là diễn đàn khoa học để cán bộ, công chức, viên chức; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện các trường, các đơn vị trao đổi những trăn trở, lòng nhiệt huyết của mình liên quan đến các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Song HươngCác ý kiến của bạn đọc