Văn hóa xã hội
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (08/12/2020) ] - [ Số lần xem: 465 ]

Vừa qua, Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường năm 2020 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang” do ThS. Trần Đình Duệ - giảng viên Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học làm chủ nhiệm đề tài.


3.12b.png
ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học gồm có 05 thành viên do ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. Trần Đình Duệ, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài “Nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang”. 

Theo đó, Đề tài nêu ra tổng quan những cơ sở lý luận về chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên. Quy định nhiệm vụ nghiên cứu thực tế của học viên. Từ đó, xây dựng hệ thống tiêu chí làm cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh những giải pháp đã và đang thực hiện cần được tiếp tục phát huy, đẩy mạnh thực hiện cho phù hợp với điều kiện mới, Đề tài đề xuất những giải pháp mới nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên Nhà trường trong thời gian tới.

Đề tài giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Cung cấp cách nhìn, đánh giá đầy đủ, khách quan về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu thực tế nói riêng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường nói chung. Từ đó, mỗi học viên và giảng viên Nhà trường nâng cao trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực hơn trong nghiên cứu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài; Đề tài mang tính cấp thiết. Nhóm nghiên cứu Đề tài có sự chuẩn bị nghiên cứu sâu, thực hiện bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của Thành viên Hội đồng nghiệm thu và đại biểu bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Sầm Hoàng Minh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghệm thu thống nhất với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý của thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài. Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại khá.
Song HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo