Văn hóa xã hội
Hội nghị chuyên đề Chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ phụ nữ Hậu Giang-Thực trạng và giải pháp

[ Cập nhật vào ngày (23/12/2020) ] - [ Số lần xem: 188 ]

Vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề Chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ phụ nữ Hậu Giang - Thực trạng và giải pháp.


 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp...

21.12b.png
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị, đồng chí cho rằng trong những năm qua, Tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ nữ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như thực hiện bình đẳng giới. 

Kết quả, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở, trên cơ sở và cấp Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đều tăng, có nơi tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng cấp Tỉnh, tỉ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ vượt 300% so với nhiệm kỳ trước. Không chỉ phát triển về số lượng mà chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nói chung ngày càng được nâng cao, hầu hết cán bộ nữ đều đảm bảo năng lực chuyên môn, năng lực trình độ theo quy định; phần lớn cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Đặc biệt, đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 

Hội nghị lần này tổ chức nhằm rà soát, thống kê, nắm tình hình thực trạng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác cán bộ nữ của cấp ủy địa phương và bản thân lực lượng cán bộ nữ từ Tỉnh đến cơ sở. Qua đó có những kiến nghị, đề xuất cùng phối hợp tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án 01 “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025” hiệu quả hơn, nâng cao yếu tố bình đẳng giới trên lĩnh vực chính trị và định hướng tốt hơn cho cán bộ nữ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kép: nhiệm vụ chính trị gắn yếu tố giới trong thời kỳ mới. 

Tại Hội nghị, có hơn 10 tham luận từ các đại biểu là các nhà khoa học, cấp uỷ cấp huyện, cán bộ nữ các cấp... Các tham luận tập trung đánh giá đúng mức hiệu quả bước đầu công tác cán bộ nữ theo Đề án 01; phân tích thuận lợi, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của công tác cán bộ nữ; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng chất lượng đội ngũ cán bộ nữ trong Tỉnh. 

21.12a.png
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

Được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí đánh giá cao sự chủ động của Hội LHPN Tỉnh trong phối hợp cùng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ trong việc tổ chức Hội nghị, trong thời gian tới, để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đạt yêu cầu về số lượng, tốt về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, năng động và thích ứng cao với thực tế, đề nghị các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ nữ. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ làm cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đánh giá đối với cán bộ nữ phải khách quan, toàn diện, nhưng cũng không cầu toàn, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc làm cơ sở chính nhưng cũng có chú ý đến yếu tố đặc thù về giới trong đánh giá. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo