Văn hóa xã hội
Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản

[ Cập nhật vào ngày (30/12/2020) ] - [ Số lần xem: 473 ]

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản cũng như ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan các dịch bệnh nguy hiểu ở động vật. Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1988/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 được áp dụng trên địa bàn Tỉnh.


ktxh a1.jpg

Trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên gia cầm.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khống chế được một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật như: Cúm gia cầm thể độc lực cao, lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở heo, dịch tả heo Châu phi, bệnh dại ở động vật, gan thận mủ ở cá tra và một số bệnh khác nhằm bảo đảm cho sản xuất chăm nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế của Tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện với 5 nội dung chính, cụ thể: Một là tập trung cho công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật  về chăn nuôi, thú y và thủy sản; cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền sâu rộng, trọng điểm về công tác tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng ngừa lây nhiễm từ động vật sang động vật, từ động vật sang người.

ktxh a2.jpg

Các địa phương đang rà soát tiêm phòng cúm gia cầm, kết hợp khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh vật nuôi lúc giao mùa.

Hai là công tác phòng, chống dịch bệnh với việc thực hiện các biện pháp tiêm phòng, giám sát sau tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện dự kiến 2 lần/năm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đợt đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh. Có biện pháp xử lý đối với các cơ sở không chấp hành việc tiêu độc, khử trùng theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Ba là tổ chức đôn đốc, kiểm tra các hoạt động có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành; định kỳ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn Tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời, xử ý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bốn là có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y về giám sát, xác minh dịch bệnh, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch.

Năm là công tác ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra, tùy theo từng bệnh cụ thể và mức độ lây lan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch chống dịch bệnh động vật theo quy định hiện hành.

Đồng thời, để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện trong năm 2021. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn khác trong việc tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn Tỉnh; lập dự toán, phân phối kịp thời, đúng quy định các nguồn kinh phí phòng, chống dịch được cấp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, sự lưu hành của vi rút gây bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; huy động lực lượng, tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường theo đúng quy định,…Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo