Văn hóa xã hội
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trong năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (19/01/2021) ] - [ Số lần xem: 277 ]

Sáng ngày 18/1/2021, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang.


Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang được thành lập năm 2015 đến nay đã phát huy vai trò, kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, cập nhật lịch làm việc của Thường trực, các đơn vị, cung cấp tài liệu hội nghị, văn bản chỉ đạo điều hành tạo thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin cho các cơ quan, đơn vị và người dân. Cổng thông tin Tỉnh ủy từng bước được đổi mới, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ trong việc công khai hóa thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, từng bước tạo ra mối quan hệ trực tuyến giữa Đảng với Nhân dân, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử vẫn còn hạn chế như tốc độ truy cập còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu người dùng, số lượng tin bài chưa phong phú, phản ánh thông tin hoạt động của cấp ủy đôi lúc còn chưa kịp thời.

Tại cuộc họp, đã có tham gia 08 ý kiến tham gia góp ý và các giải pháp để xây dựng cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy đáp ứng được yêu cầu và phục vụ tốt nhất cho người sử dụng, thu hút người xem xoay quanh các vấn đề về tốc độ truy cập, đổi mới giao diện, thêm nhiều chuyên mục tin, tư vấn giải pháp nâng cấp cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy…

18.1.21.png
Đ/c Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực phát biểu kết luận cuộc họp


Để phát huy tối đa vai trò của cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban biên tập, đồng thời tham mưu quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban biên tập và cập nhật trên cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia cộng tác bài viết phản ánh hoạt động của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về độ chính xác của bài viết, hàng năm thống kê số lượng tin bài của từng cơ quan, đơn vị để có cơ sở tổng kết đánh giá cuối năm; Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy trong năm 2021, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng về viết tin bài, quản trị cổng thông tin điện tử, cần chú trọng đổi mới về giao diện, thiết kế các chuyên mục tin phong phú, đa dạng hơn, kết hợp cả đọc, nghe và nhìn để thu hút người xem, phát huy và sử dụng tối đa các chức năng của cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy để cán bộ đảng viên và nhân dân dễ dàng tiếp nhận những thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Hậu Giang đang trong xu thế chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính cần đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy để phục vụ tốt nhất cho người dân và cán bộ đảng viên.
Bảo TrânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo