Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2021) ] - [ Số lần xem: 668 ]

Ngày 30/3/2021, Tỉnh ủy tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh bằng hình thức trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh.


331.20210330_133327.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/6/2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2016 về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, đạt một số kết quả: Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang có bước phát triển đáng kể; nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về thể dục, thể thao ngày càng nâng lên; phong trào tập luyện thể dục, thể thao quần chúng được phát triển và tăng dần theo từng năm. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thể dục thể thao được quan tâm đầu tư, từng bước được cải thiện. Thể thao thành tích cao ngày càng phát triển mạnh, các vận động viên, đội tuyển tỉnh Hậu Giang nâng dần về số lượng, chất lượng, đạt được nhiều huy chương các loại. 
331.20210330_140344.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Qua 07 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/6/2014 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, công tác triển khai, tuyên truyền về phát triển du lịch được chú trọng thực hiện, Tỉnh đã tranh thủ cơ hội tổ chức sự kiện giới thiệu hình ảnh đất và người Hậu Giang đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch ngày càng tăng. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho du lịch, sản phẩm du lịch được quan tâm; tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua nhiều kênh tuyên truyền, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực du lịch do các cơ sở giáo dục đào tạo; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch từng bước được lãnh đạo các cấp và doanh nghiệp quan tâm; một số khu, điểm, dự án du lịch, loại hình du lịch được đầu tư và đi vào hoạt động,...

Riêng Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2016 về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh, sau 05 năm triển khai thực hiện, nhận thức của đa số cấp ủy đảng, chính quyền về công tác bảo hiểm y tế được nâng lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế ngày càng sâu rộng, ý thức về trách nhiệm và quyền hạn của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế nâng cao. Ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân dễ tiếp cận trong việc mua bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; đặc biệt, ngành y tế đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng tới việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế,... góp phần nâng cao tỷ lệ, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên vẫn còn một số hạn chế nhất định: Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền có nơi chưa quan tâm đúng mức, công tác vận động xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thể dục, thể thao còn hạn chế; nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực thể dục, thể thao còn ít, nhiều nơi thiếu hạ tầng thể dục, thể thao cơ bản. Công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ngành chuyên môn từng lúc chưa chặt chẽ; ý thức của một bộ phận người dân, cán bộ, đảng viên trong việc tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Các cơ quan, đơn vị chưa phát động tổ chức nhiều sự kiện thể dục, thể thao để tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân,…

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU chưa mang lại hiệu quả cao, tiến độ xây dựng các đề án, kế hoạch còn chậm. Các mục tiêu Nghị quyết đề ra, đến nay chỉ đạt ở mức độ khiêm tốn. Chưa thật sự đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo mối liên kết quảng bá hình ảnh; còn lúng túng trong xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, chưa xác định được thế mạnh. Chưa tạo được liên kết giữa các địa phương để tạo thành các tuor, tuyến trong phát triển du lịch.

Việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, kết quả tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mặc dù đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng chưa bền vững. Chất lượng dịch vụ ở một vài cơ sở y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sởn chưa hiệu quả, thiếu hụt đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Tinh thần thái độ phục vụ của một bộ phận nhân viên y vẫn chưa đáp ứng sự hài lòng của người dân,…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại,trong thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề cấp ủy, chính quyền, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ động, phối hợp với các cơ quan, ngành liên quan tập trung phát triển thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, làm nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đối tượng học sinh, sinh viên; đưa một số chỉ tiêu cơ bản trong lĩnh vực thể dục, thể thao vào chỉ tiêu kinh tế - xã hội; mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành, ngành trong khu vực và toàn quốc, nhằm tăng cường sự giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và nâng cao thành tích thể thao; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thể dục thể thao. 

Việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân. Tăng cường nhận thức về trách nhiệm trong công tác phát triển du lịch; Nghiên cứu, rà soát bổ sung những nội dung quan trọng của Nghị quyết vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch trọng tâm của Tỉnh; tiếp tục tranh thủ nguồn vốn, ưu tiên các chương trình, dự án phát triển du lịch: Dự án Khu du lịch sinh thái rừng tràm Vị Thủy; Dự án chợ du lịch Xà No; Dự án khôi phục và phát huy chợ nổi Ngã Bảy. Các huyện, thị, thành tích cực, chủ động xây dựng, triển khai các đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn theo tiến độ. Tiếp tục xây dựng kế hoạch liên kết và kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan truyền thông đến khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch với hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là tập trung quảng bá qua mạng Internet, cải tiến và thường xuyên cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử trung tâm xúc tiến du lịch Hậu Giang,...

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU đạt hiệu quả cao hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân việc thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18 ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; thường xuyên củng cố, phát huy vai trò và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân các cấp trên địa bàn Tỉnh. Các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chủ động rà soát, đối chiếu danh sách và quản lý chặt chẽ các đối tượng được ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng không thuộc diện hỗ trợ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, đảm bảo liên thông dữ liệu. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp,…Diễm TrangCác ý kiến của bạn đọc