Văn hóa xã hội
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động Dự án

[ Cập nhật vào ngày (05/04/2021) ] - [ Số lần xem: 586 ]

Ngày 5/4/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động Dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ” cho cán bộ hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.


405.IMG_20210405_155254.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu tổng quan về dự án; giới thiệu về Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương, quy trình vận hành và kỹ năng tham vấn tại Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương. Buổi tập huấn được thực hiện kết nối trực tiếp với các Ban Quản lý dự án KOICA Trung ương và 4 tỉnh, thành phố (Hải Dương, Hải Phòng, Cần Thơ, Hà Nội) có Dự án này để cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, vận hành Văn phòng nêu trên. 

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, dự án triển khai 9 hoạt động, trong đó có 8 hoạt động triển khai tại địa phương như: nghiên cứu về tình hình phụ nữ di cư kết hôn hồi hương, những khó khăn và nhu cầu dịch vụ khi trở về địa phương; thành lập Văn phòng và vận hành Văn phòng dịch vụ một điểm đến hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương; tư vấn hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương, vận hành văn phòng; tập huấn cho tư vấn viên OSSO; Xây dựng tài liệu truyền thông (video Clip, tiểu phẩm,...; tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương; tổ chức họp giao ban Ban Quản lý dự án hàng tháng, quý; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ di cư hồi hương tái hòa nhập cộng đồng,...

Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc