Văn hóa xã hội
Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024

[ Cập nhật vào ngày (13/04/2021) ] - [ Số lần xem: 539 ]

Ngày 12/4, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng với 46 đại biểu là thành viên Ban Chấp hành Hội, hội viên.


Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề có liên quan đến thiên nhiên, môi trường như: tham gia thẩm định, đánh giá tác động môi trường của một số nhà máy và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về lĩnh vực khoa học, công nghệ và tài nguyên môi trường; phối hợp mở các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu; phối hợp tham gia các phong trào hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Kết quả của các đợt phát động là những hoạt động thiết thực như mít-tinh, diễu hành ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khai thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, tổ chức các hội thi về môi trường. Ngoài ra, Hội còn tham gia phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thi tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thực hiện tiêu chí 17 (về môi trường) trong xây dựng nông thôn mới.

Thiên nhiên va môi truong.png
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đề ra các chỉ tiêu thực hiện là mỗi chi hội vận động ít nhất 2 hội viên/năm tham gia hội. Tổ chức, tham gia tổ chức ít nhất 3 hội thảo, tập huấn. Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện các dự án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sự tự nguyện tham gia của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia làm thành viên của hội…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 30 thành viên, đồng chí Lê Thị Kim Diệu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ đầu tiên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, (nhiệm kỳ 2009 - 2015) chính thức ra mắt vào ngày 18/9/2009, với 15 đồng chí.
Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc