Văn hóa xã hội
Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2000 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (20/04/2021) ] - [ Số lần xem: 669 ]

Sáng ngày 20/4, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2000 – 2020; tổng kết cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng xanh, sạch, đẹp” lần thứ VII và tổng kết các Đề án về công tác Gia đình.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, các cá nhân, tập thể được tuyên dương tiêu biểu…

Sau 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cả hệ thống chính trị đã tích cực triển khai thực hiện phong trào hành động cách mạng, phát huy tốt nội lực trong cộng đồng dân cư cùng sự đóng góp của toàn xã hội tạo ra hiệu quả chính trị- xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hoá tinh thần của người dân… Kết quả, hàng năm tỷ lệ “Gia đình văn hoá” đạt từ 85% đến 94% và từ 59,57 % ấp, khu vực văn hóa  năm 2004, đến 2020 đạt 97,9%; có 35 xã văn hóa nông thôn mới, 32 xã nông thôn mới, 04 xã nông thôn mới nâng cao; 20 phường, thị trấn văn minh đô thị. Nhiều mô hình, cách làm hay nhanh chóng lan tỏa, nhân rộng như: Mô hình “ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo”; “đèn trước ngõ mỏ trong nhà”; “5 không 3 sạch”; mô hình “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”. Hiện toàn tỉnh có 323 Tổ nhân dân tự quản kiểm mẫu, góp phần nâng cao ý thức tự giác của mỗi thành viên trong gia đình, nâng cao ý thức các cá nhân, tập thể về tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường, phát huy cao tính gương mẫu trong cộng đồng.

20 nam quang canh.png
Quang cảnh hội nghị

Về cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp”, qua 7 lần tổ chức, tỉnh được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khen thưởng và nhiều tỉnh, thành bạn tham quan học tập. Đây là Cuộc thi nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình về ý thức chỉnh trang cảnh quan, môi trường bằng những việc làm mang tính tự giác, sáng tạo và thường xuyên, làm cho cảnh quan, môi trường tại nơi mình sinh sống, làm việc được sạch đẹp hơn, có tính thẩm mỹ hơn, diện mạo Hậu Giang khởi sắc hơn, góp phần thúc đẩy Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển bền vững hơn.

Đối với công tác Gia đình, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về tầm quan trọng của gia đình, từ đó đề cao hơn trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, nề nếp gia đình, nhận thức mỗi người cùng hành động thiết thực hơn, nhằm chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình. Xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu như: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình… được phát động rộng khắp.

20 nam khen thuong.png
Các cá nhân được tuyên dương khen thưởng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, đã biểu dương và ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt, xin chúc mừng các tập thể, cá nhân vừa được vinh danh khen thưởng; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh cần tập trung thực hiện một số nội dung: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, xây dựng phương án khắc phục các những hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra để Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Kế hoạch phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp” và công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Các ban, ngành, đoàn thể và địa phương cần cụ thể hóa từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phong trào gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; quan tâm phát triển phong trào thể thao trong quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thông ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư. Tiếp thu và triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh theo đúng với định hướng và phát huy khả năng sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực của 3 vấn đề tổng kết. Hàng năm có Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình ở cơ sở cho cán bộ xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực và các đoàn thể. Tăng cường quản lý các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội; khắc phục những vấn đề yếu kém về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường giáo dục, kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội, tham nhũng, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tích cực phát động nhiều loại hình thi đua trong các tầng lớp nhân dân, nhằm kích thích phong trào phát triển đi vào chiều sâu, kịp thời động viên khen thưởng các mô hình tiêu biểu. Đặc biệt là phát huy hiệu quả và duy trì các mô hình từ Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Dịp này, có 02 tập thể và 02 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020; 57 tập thể và 46 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.

D.Trang-T.PhongCác ý kiến của bạn đọc