Văn hóa xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thế hệ trẻ

[ Cập nhật vào ngày (12/05/2021) ] - [ Số lần xem: 995 ]

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.


Quyết định số 1501/QĐ-TTg được ban hành nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục thế hệ trẻ có ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động; trở thành những người công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua 5 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội; các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống được đẩy mạnh, hình thức triển khai phong phú, sinh động. Kết quả 5/5 chỉ tiêu cụ thể theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg hoàn thành và cơ bản hoàn thành; nhận thức của thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên về các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ý thức trách nhiệm với gia đình, với việc học tập, rèn luyện có nhiều chuyển biến.

512.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Tại Hậu Giang, thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong nhà trường quan tâm thực hiện. Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các đơn vị, nhà trường thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh, thiếu niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tư tưởng thanh, thiếu niên và những vấn đề xã hội thanh, thiếu niên quan tâm. Ngành giáo dục tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hướng học sinh, sinh viên vào các hoạt động tập thể lành mạnh như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy thế mạnh của tổ chức Đoàn, Đội trong các đơn vị, nhà trường để tuyên truyền về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, khơi dậy trong học sinh ý thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn và các ban, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện đề án, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, trong đó, lưu ý tăng cường giáo dục ý thức pháp luật trên nền tảng công nghệ số, xem tinh thần tuân thủ, thực thi pháp luật là một khâu mang tính nền tảng, là điểm xuất phát, chỗ dựa cho triển khai các giáo dục khác…

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng 38 học sinh, sinh viên có hành động dũng cảm, được công nhận gương “Người tốt, việc tốt” từ năm 2016 đến nay. Cùng đó, bộ tặng bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án.
An NhiênCác ý kiến của bạn đọc